top of page

CLAYTEC - LEEM

CLAYTEC-LEEMBOUWMATERIALEN:
EEN PROGRAMMA, DAT GEEN ENKELE WENS ONVERVULD LAAT.

Claytec materialen

Met de ontwikkeling en de productie van moderne leembouwproducten heeft CLAYTEC een reputatie opgebouwd. De leembouwstoffen die u bij ons vindt, zijn doordachte, moderne producten voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Of het nu om een authentieke sanering van vakwerkhuizen, om een modernisering, om een nieuwbouw, om leembouwplaten of leempleisters gaat: u geniet van meer dan 25 jaar ervaring.
Via de links in de rechtse kolom vindt u alle bouwstoffen die 
CLAYTEC aanbiedt, ook de leembouwtechnieken waarmee bij het bouwen en wonen meer kwaliteit van het leven kan worden gerealiseerd.

Pierre Verschuere

LEHM-FARBPUTZ GROB

Afwerkleem gekleurd - 36 kleuren

Pierre Verschuere

LEHM-OBERPUTZ GROB HELL

Leem afwerkpleister grof - gebroken wit

YOSIMA EN CLAYFIX

Yosima

YOSIMA LEEM-DESIGNPLEISTER EN CLAYFIX LEEMVERFPLEISTER

YOSIMA is kleurige wandvormgeving met leem en toon. Daarbij is toon tegelijk bindmiddel en kleurgever. Het pleisteroppervlak is kant en klaar en hoeft niet verder te worden behandeld. De kleurvariaties geven de oppervlakken hun natuurlijk en echt karakter. We voegen geen pigmenten of kleurstoffen toe. YOSIMA wordt in zes grondkleuren aangeboden. Deze, samen met onze zeven kleurriumtes geven, mit wit vermengd, 138 kleurvariaties. Met zeven struktuurgevers komt het tot verschillende effecten. Alle kleuren kunnen met elkaar vermengd worden. Wij mengen voor u alle gewenste productvarianten in een minimum-hoeveelheid van 20 liter in een emmer. YOSIMA-leem-designpleister wordt 2 mm dik aangebracht.
CLAYFIX leemverfpleister, de voorganger van YOSIMA, brengt acht pasteltinten en drie grondkleuren.

CLAYFIX

CLAYFIX KLEURLEEM EN LEEMVERF

CLAYFIX leemverfpleisters zijn aan toon gebonden, wateroplosbare verven met fijne granulatie. Het zijn ademingsactieve natuurverven die ideaal geschikt zijn voor het verven op leempleisters, grof of fijn, maar ze kunnen ook op alle andere ondergronden worden aangebracht.
Leemverven zijn verfstoffen zonder granulering voor gladde ondergronden zoals geplamuurde gipskartonplaten. Verfpleister en leemverf krijgt u in emmers van 10 kg of als kleinverpakking met 1,5 kg. Hoeveel u ervan nodig hebt, hangt af van de zuigkracht van de ondergrond.

LEEMPLEISTERS

LEEMPLEISTER

LEEMPLEISTER MINERAAL

Pleisters voor binnenruimtes bestaan uit zuivere aarde die tot bouwproduct werd veredeld. Ze geven de woonruimtes een aangenaam warme atmosfeer en reguleren het woonklimaat. Leempleister Mineraal is met één product tevens grondering en dekpleister. Het bestaat uit bouwleem met uitgeselecteerd, uitgewassen en gebroken zand. Voor heel milieusensiebele klanten wordt bij dit materiaal afgezien van toevoeging van plantaardige stoffen, hetgeen het drogen vergemakkelijkt. Het product wordt ofwel in bigbag aardevochtig of droog, ofwel als silo- of zakgoed droog geleverd. Bij ondergrondpleister moet u met 5–20 mm, bij dekpleister met 5–10 mm laagdikte rekenen.

BASISLEEM MET STRO

Basisleem is de pleistermortel voor alle opvullingen en onderpleisterlagen. Het is een traditioneel leempleister met beste waarden voor vastheid en ruimteklimaat. De mortel bestaat uit bouwleem, zand en wapende strovezels (30 mm). Aardevochtig geleverd in bigbag of zak. Basisleem kan op gepaste ondergronden (werkproef!) tot in 35 mm dikte in één laag worden aangebracht. Voor het drogen: zie informatieblad.

AFWERKLEEM

AFWERKLEEM GROF MET STRO

Afwerkleem geeft het oppervlak een ruwe structuur. De mortel bestaat uit bouwleem, zand en strovezels (10 mm). Levering aardevochtig in bigbag of zak. De laagdikte ligt bij 7–10 mm.

AFWERKLEEM

AFWERKLEEM FIJN MET VLAS

Afwerkleem fijn is voor de fijne finish. Het is op vele ondergronden universeel bruikbaar. Bovenop komt er nog een verflaag. De fijne mortel bestaat uit bouwleem en zand. Voor de stevigheid werden fijne vlasvezels toegevoegd maar zo, dat ze niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte. Het materiaal krijgt u in zakken. De laagdikte ligt bij 2–3 mm.

TIPS VOOR HET DROGEN VAN LEEMPLEISTERS

Na het aanbrengen van natte leempleisterlagen is een goede verluchting of een machinaal drogen nodig. Het drogen moet onder controle gebeuren en daarvoor is er een speciaal productblad.

STAMPLEEM

STAMPLEEM

Stampleembouw is leembouw in zijn archaïsche en zuivere vorm. De esthetisch en architectonische uitdrukkingskraft van de zware en monolithische stampleemwanden heeft een moderne herontdekking geïnitieerd en zo de stampleem tot een bouwmateriaal voor veeleisend design ontwikkeld.
We hebben voor u stampleem in verscheidene kleuren, die hun diepte en harmonische werking uit alle gebruikte leem- en gesteenkorrels verkrijgen. Ook hier werden er geen bijkomende kleurstoffen toegevoegd. Verscheidene kwaliteiten zijn beschikbaar: natuur, natuur-wit, -geel, -rood en -grijs. Voor stampleembodems is er fijn gekorreld materiaal.
Claytec stampleem is het eerste optimale materiaal van deze soort met gegarandeerde producteigenschappen. Bij de planning en de uitvoering is een professionele raadgeving aangeraden en we bieden deze u ook graag aan.

LEEMBOUWPLAAT

LEEMBOUWPLATEN

LEEMBOUWPLATEN 20 EN 25 MM

De CLAYTEC-leembouwplaat bestaat uit leem en riet en is bouwplaat en leempleister tegelijk in één product. De leembouwplaat maakt droogbouw puur natuur met optimaal woonklimaat en uitstekende geluidsdemping mogelijk. De plaat wordt op latten vastgeschroefd. Toepassingsgebieden zijn tussenwanden, valse plafonds en uitbouw van de dakverdieping. Na versterking van de voegen worden de oppervlakken met een dunne laag leem-afdekpleister voorzien en eventueel met YOSIMA of CLAYFIX afgewerkt.

LEEM DROOGSTUCPLAAT

LEEM DROOGSTUCPLAAT 16 MM

De CLAYTEC leem droogstucplaat dient tot verbetering van woonklimaat en welbehagen. Op mineralische ondergronden zoals beton of oud pleister wordt de plaat met leemlijm gekleefd. Op een houten ondergrond wordt de leem droogstucplaat geniet. Versteviging gebeurt vlak, verdere behandeling zoals bij leembouwplaten.

PRIMER EN HECHTLEEM

UNIVERSELE PRIMER

UNIVERSELE PRIMER

Universele primer zijn granuleuze pastamengsels op silicaatbasis en kunnen op alle bouwgebruikelijke ondergronden worden aangebracht. De universele primer met fijne granulatie dient als voorbereiding op CLAYTEC verf-, structuur- en fijnpleister en afwerkleem fijn (pleisters met fijne korrels). De universele primer met grove granulatie bereidt voor op basisleem en afwerkleem grof (pleisters met grove korrels). Alle varianten worden in emmers van 12,5 of 5 liter geleverd.

LEEMPRIMER

Leemprimer is een droog, caseïne-gebonden mengsel zonder dispersiedeeltjes, als voorbereiding op het verven leempleister. Geleverd in emmers van 12,5 kg of 5 kg of als kleinverpakking van 1,5 kg.

HECHTLEEM

Hechtleem is een hecht- en wapeningsmiddel uit leem en cellulosedeeltjes. Met deze lijm worden CLAYTEC Pavadentro-binnenisolatieplaten en CLAYTEC droogpleisterplaten op mineralisch ondergronden gekleefd. De afwerking gebeurt met een getand plamuurmes. Geleverd in zakken van 30 kg.

DRAGERS VOOR LEEMPLEISTERS EN VERSTERKINGSWEEFSEL

DRAGERS VOOR LEEMPLEISTERS
RIETEN DRAGER VOOR LEEMPLEISTER

RIETEN DRAGER VOOR LEEMPLEISTER

Rieten weefsel met 70 stengels per lopende meter dient als draagmat voor leem-grondpleister voor wanden en plafonds. Voor binnenbekistingen uit lichte leem wordt het als “verloren bekisting“ (die in de bouw blijft) gebruikt.

Als draagvlakken voor aan de weersomstandigheden blootgestelde vakwerkwanden bieden we u een drager uit edelstaal aan.

VLASWAPENING

VLASWAPENING

Het CLAYTEC vlaswapening werd speciaal voor de versteviging van leempleister ontwikkeld. Daarbij werden ecologische aspecten en eisen aan de gebruikszekerheid samengebracht. Het 1 meter brede weefsel wordt als vlakke versteviging in het natte oppervlak van het leempleister gebracht. Met de voegenwapening van 10 cm worden de voegen van leembouwplaten verstevigd.

JUTEWAPENING

Jutewapening is het traditionele verstevigingsmateriaal bij de ecologische bouwwijze. De inzet ervan verlangt ervaring en in sommige gevallen kunnen fijnere en gladdere weefsels beter gepast zijn.

GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening bestaat uit glasvezel met een polymeerappretuur. Voor vele stukadoorbedrijven het standaard-versterkingsweefsel.

BINNENWANDISOLATIE

Claytec Pavadentro

CLAYTEC PAVADENTRO

De isolatieplaat uit houtvezels, CLAYTEC Pavadentro, werd speciaal voor binnenisolatie van baksteen- en vakwerkbouw ontwikkeld. Dit geldt voor haar technische eigenschappen en formaat, die rekening houden met de isolatie van kleinere oppervlakten in oude gebouwen. De platen worden vlak (niet alleen met mortelkluiten) op de binnenzijde van de buitenmuren gekleefd. CLAYTEC Pavadendroplaten hebben een sterk isolerende werking en zijn eenvoudig te verwerken.

Binnenisolatie verhoogt het comfort. De ruimtes warmen heel vlug op, hetgeen niet alleen energie spaart maar tevens afgestemd is op onze moderne levenswijze: ’s morgens en ’s avonds willen we de woonruimtes snel warm hebben.

RIETPLATEN

Rietplaten zijn bouw- en pleisterdraagvlakken voor binnenruimtes. Met specie of leemkleefstof op de volledige oppervlakte verminderen ze de warmtedoorgang door vakwerkmuren of andere oude wanden. De isolerende werking is nochtans geringer als voor de CLAYTEC Pavadentro.

GUTEX ISOLATIEPLATEN OP BASIS VAN HOUT

bottom of page